budamak

-i
1. 修枝, 剪枝, 打尖; 修剪
2. 体́ (摔跤时)绊(腿)
3. 转́ 减小, 削减, 删节: yazıyı \budamak 删节文章 aylık \budamak 削减工资
4. 转́ 铲除: kökünden \budamak 连根铲除; 彻底解决, 赶尽杀绝

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • budamak — i 1) Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacıyla ağaç, asma vb.nin dallarını kesmek, kısaltmak 2) mec. Bir şeyi eksiltmek, azaltmak Aylıkları budamak. 3) Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek 4) sp. Güreşte rakibinin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağ budamak — bağdaki üzüm kütüklerini budamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • butaklamak — budamak III, 336, 337bkz: but ıklamak, butımak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • butıklamak — budamak III, 336, 337bkz: butaklamak, butımak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • butımak — budamak III, 337 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • bağ — 1. is. 1) Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne Ayakkabının bağı çözüldü. 2) Sargı Yaramın bağını değiştireceğim. 3) Bağlam, deste, demet Beş bağ ekin,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bahçe makası — is. Çeşitli ot ve bitkileri düzgün kesmek ve budamak amacıyla yapılan bir makas türü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • budama — is. Budamak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • budayıvermek — i Çabucak budamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dallamak — i, hlk. Budamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gelberi — is., hlk. 1) Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç 2) Tırmık 3) Harman döküntülerini toplamaya yarayan araç 4) Ağaç dallarını budamak için kullanılan eğri demir Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller gelberi etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.